مقالات آموزشی

bus

چرا یک کودک میزند

 

بعد از رشد دوران راه رفتن و تکلم در کودک اکنون ابراز مشکلات هیجانی در او نیز توسعه خواهند یافت و بسته به نوع کودک و شرایط این ابراز هیجانی متواند از راه تخریب، عدم تحرک، مخالفت جویی، منفی کاری و امثال این بروز کند. عصبانی شدن شایعترین شیوه بروز مشکلات هیجانی در کودک میباشد. در واقع زمانی که کودک به مرحله درد و ناکامی به علت ناتوانی در کنترل دنیای اطراف خود میرسد عصبانیت ابتدایی ترین واکنش او به مشکل خواهد بود. اوج عصبانیت کودک که نمود رفتاری می یابد به صورت کتک زدن به اطرافیان می باشد. کودکان به توجه نیاز دارند و زمانی که از راه مثبت و توجه نتوانند به خواسته خود برسند یا مورد بی توجهی اطرافیان قرار گیرند بعد از مدتی می آموزند که عصبانی شدن می تواند شیوه دریافت توجه دیگران باشد

در کودک نوپا بروز عصبانیت بسیار شایع تر خواهد بود به این دلیل که وسیله کافی برای ابراز ناامیدی (تکلم ) را ندارد و این او را بیشتر ناامید میکند و منجر به انفجار عصبانیت در کودک خواهد بود.

علی رغم تفاوت کودکان در بروز مشکلات هیجانی آنها، سه دسته از کودکان باید به مشاور ارجاع شوند:

 1. کودکی که منفعل رفتار میکند و صرفا برای خودش بازی میکند.
 2. کودکی که رفتار پرخاشگرایانه ای دارد.
 3. کودکی که به صورت وسواس گونه رفتار میکند.

البته باید در نظر داشت که شیوه  بروز عصبانیت در دختر و پسر نیز متفاوت است پسرها معمولا درگیری با محیط بروز میکند حال آنکه دختر ها معمولا درون سازی میکنند.

 

راه حل

 1. توجه به بخشی از رفتار کودک که اتفاقا مثبت است می‌تواند بسیار موثر باشد.
 2. در مقابل رفتار پرخاشگرانه صبر کنید و اجازه ندهید کودک خشم‌تان را تحریک کند.
 3. بی‌توجهی کنید. مدت زمانی بی‌توجهی کردن باعث می‌شود کودک نسبت به آن رفتار سرد شود.
 4. کودک را نترسانید. در برخی خانواده‌ها کودک را از پدر می‌ترسانند..
 5. ارتباط كلامي را یاد دهید.
 6. کودک باید بیاموزد که از كلمات براي بيان احساسات منفي‌اش استفاده كند. به كودك ياد بدهيم در زمان مناسب بگويد «الان عصبانی هستم!» وقتي كـودك بتواند احساسات خود را مستقيما و مانند افراد بالغ بيان كند،  شیوه كتك زدن به تدريج متوقف مي‌شود.
 7. احساساتش را تصديق كنيد.
 8. كودك مي‌زند چون نمي‌تواند احساسات خود را به ما منتقل كند.
 9. وقتي به  احساسات كودك آگاه باشيد و آن ‌را تصـديق كنيد، ديگر دليلي براي كتك زدن وجود ندارد. مثـلا به او بگـوييد «حتمـا از اينكه به تـو اجـازه نداده‌ام اين‌كار را بكني خيلي ناراحت هستي!» با اين جمله به او نشان می‌دهید كه احساس او را درک کرده‌اید و به او حـق مي‌دهيد كه احسـاس عصبانيت كند و اين طبيعي است. آنچه ما با این کار به او مي‌آموزيم، اين است كه با روشي غير از كتك زدن عصبانيت خود را ابراز كند.
 10. الگوی خوبی باشید.
 11. كودكان اگر ببينند والدين آنها تنبيه بدني را به‌كار مي‌برند، بيشتر تمايل به  کتک زدن  بچه های دیگر پيدا مي‌كنند. اگر راجع به رفتار خشن كودك نگران هستید، نبايد به او اجازه دهيد شما را در حال كتك زدن حتي به‌عنوان تنبيه ببيند.

 

 

twittergallerycontact مارا دنبال کنید