برنامه ها

rainbow

کلاس شطرنج

یکی از راه کارهای بسیار موثر در تقویت هوش و افزایش توانایی حل مسئله در کودکان آموزش بازی شطرنج و فنون آن می باشد.

 

مهد کودک چکاوک با برگزاری کلاس شطرنج برای کودکانمان زمینه رشد  و تقویت این مهارت مهم را در کودکانمان ایجاد میکند. کودکان شما با فراگیری شرکت در کلاس شطرنج در مهد کودک چکاوک مهارت خواندن، حافظه، زبان و ریاضیات را آموزش دیده و تفکری منتقد و خلاق در خود می آفرینند

 

 

twittergallerycontact مارا دنبال کنید