برنامه ها

rainbow

نـقاشی و ماسه بازی

Girl Painter

نـقاشی و ماسه بازی

نـقاشی:آشنایی کودکان با آبرنگ، پاستیل و گواش همراه با شناخت رنگ ها برای ایجاد خلاقیت در کودکان

ماسه بازی: ایجاد ذوق و هنر در کودکان، ایجاد تفکر، تقویت حواس

twittergallerycontact مارا دنبال کنید